close
מה הסניף הקרוב אלייך?
צור קשר
 

כללים להנפקת ציוד רפואי לחיילים

עובדי רשת א.א. אורטופדיה וספורט ממלאים אחר הוראות הצבא ומשרד הביטחון כפי שבאים לידי ביטוי במסמך זה.

בכדי להימנע מאי נעימות הנכם מתבקשים למלא אחר הוראות אלו:

1.על מנת לקבל אביזר אורטופדי יש להגיע עם הפנייה ממוחשבת (מערכת CPR) וכן טופס אסמכתה ממוחשב.
חשוב! טופס ידני אינו קביל החל מחודש מאי 2014 ולא יימסרו תמורתו אביזרים.

2.אסמכתה הינה בגין מוצר בודד, לקבלת יותר ממוצר בודד יש להצטייד באסמכתאות בהתאם, לדוגמה: עבור זוג בירכיות
צריך 2 אסמכתאות.

3.במקרה של מדרסים מכל הסוגים וכן עקבי סיליקון מקבלים זוג עבור אסמכתה בודדת.

4.כדי לקבל מוצר מדף אורתופדי החייל צריך להגיע לאחד מנקודות הניפוק הצה"ליות או לאחד מסניפי הרשת האזרחיים.

5.יש להגיע לסניפים השונים בהתאם לשעות הפעילות (אין צורך לקבוע תור כדי להגיע ולקבל את המוצר).

6.בהפניות למוצרים אורתופדיים חריגים או למוצרים של אגף השיקום חייבת להיות חותמת של ראש תחום אורטופדיה, ד"ר סא"ל ארנון גם.

7.תוקף ההפניה / אסמכתה הינו 60 ימים בלבד מהתאריך המופיע עליו.

8.מוצרי המדף האורתופדים וחלק מדגמי המדרסים יונפקו במקום, חריגים לעניין זה יהיו:

8.1.מוצרים מסעיף 5048 שהינם מוצרים מתוך רשימת המוצרים של אגף השיקום
8.2.מדרסי על פי מידת גבס או מדרסים ביומכאניים

במקרה שקיבלתם הפניה לקבלת מדרס לפי מידת גבס או מדרס ביומכאני סדר הפעולות הינו כדלקמן:

שלב 1. לקיחת המידות והזמנת המדרס
-עליכם להגיע לסניפים האזרחיים בלבד עם טופס ההפניה והאסמכתא.
-עובד הרשת יבצע אבחון לכף הרגל וכן "ייקח מידות" (הטבעת כף הרגל במטבע ספוג).
-עליכם למסור פרטים נוספים כגון: פרטים אישיים, מידת הנעל ועוד.

שלב 2. איסוף המדרס
לאחר קבלת טלפון או SMS מהסניף על כך שהמדרס מוכן, עליכם להגיע לסניף בו נלקחו המידות לאוספו. יש להגיע עם הנעליים בהן אתם מבקשים להתקין את המדרסים (אל דאגה, המדרסים נשלפים אך ראשית רצוי להתאימם לנעל בה משתמשים רוב הזמן)
* שם מלא
דוא"ל
* טלפון
כותרת
חוות דעת